Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, które odbędzie się 02 marca 2021 w godz. 10:00 – 12:45.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wziąć udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

O czym?

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) w Dubaju oraz KUKE S.A. omówi± m.in. zasady poddziałania Go to brand – EXPO 2020 oraz założenia i szczegóły dotycz±ce EXPO, a także przedstawi± ofertę instrumentów zabezpieczających płatności dla eksporterów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85% dofinansowania projektu, obejmującego:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
  • dodatkowe działania promocyjne zwi±zane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
  • doradztwo w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Kiedy i gdzie?

02 marca 2021, godz. 10:00-12:45

ONLINE

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne s± pod linkiem:

LINK

Categories: Aktualności