Założenia

naszej działalności

Cel

Dubajsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Hevelius” stawia sobie za główne zadanie budowanie dobrych relacji pomiędzy regionami: Pomorza oraz emiratem Dubaju, zarówno w obszarze kulturalnym, naukowym, jak i biznesowym.

Podstawy działania

Mieszkańcy obu regionów mają wiele wspólnego i mogą wspólnie realizować projekty kulturalne, naukowe, biznesowe. Wymaga to jednak starań na rzecz poznania podobieństw oraz różnic kulturowych.

Edukacja

Udział w spotkaniach organizowanych z inicjatywy Stowarzyszenia oraz w wydarzeniach o charakterze kulturowym lub biznesowym w obu regionach pozwoli członkom Stowarzyszenia nawiązać bliższe kontakty z przedstawicielami drugiego regionu. 

Wsparcie

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie wartościowych inicjatyw pomorsko-dubajskich m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Pomorzu i Dubaju, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i biznesowych.